Concurs

Proiectul „Dezvoltare durabilă prin antreprenoriat”  este implementat cu scopul creșterii ocupării forței de muncă din Regiunea Sud-Muntenia prin înființarea a 75 de întreprinderi cu profil nonagricol din zona urbană aflată în județele: Giurgiu, Ialomița, Călărași, Prahova, Argeș, Dâmbovița și Teleorman. 

Atașat găsiți Metodologia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. Aceasta are rolul de a asigura un cadru transparent și obiectiv de evaluare pentru selectarea în vederea finanțării a 75 de planuri de afaceri.

Conform prevederilor Cererii de Finanțare, Concursul de selecție a celor mai bune idei de afaceri, pentru identificarea și aprobarea a 75 de planuri de afaceri viabile, va fi gestionat în cadrul unui proces transparent și nediscriminatoriu de un juriu format din reprezentanți ai parteneriatului, dar și din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din aria de implementare a proiectului, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate.

Adresa de email la care puteți transmite planul de afaceri și anexele este [email protected] 

CALENDAR DEPUNERE CONTESTATII CONCURS PLANURI DE AFACERI

PERIOADA ACTIVITATE
07 – 10 DECEMBRIE 2018             –>

DEPUNERE CONTESTAȚII

Termenul limita de depunere a contestatiilor este 10 decembrie 2018 ora 16:00.

Contestatiile pot fi depuse prin email la adresa: [email protected] cu subiectul Contestatie

10 DECEMBRIE 2018                      –> SOLUȚIONARE CONTESTAȚII ȘI AFIȘARE REZULTATE FINALE